Beautiful Landscape
cocuk-merkezli-oyun-terapisi-16034892822919-kk.jpg

Oyun Terapisi

Oyun terapisinin temel amaçları çocukların duygusal çatışmalarının çözümlenmesi için oyun aracılığıyla güvenli bir ortam yaratmak bunu yaparken de dil- bilişsel ve motor gelişimini desteklemektir.

Her çocuğa oyun yoluyla kendini ifade etme şansı verildiğinde, sınırlarını en çok zorladıkları tek alandır. Oyun Terapisi, 3-13 yaş aralığındaki çocukların belli problemler yaşadıkları noktada, kendilerini duygusal olarak açmalarını, ifade etmelerini sağlayan, bunun sonucunda problemin çıkış noktasını bulmaya dayanan bir terapi tekniğidir.

Amaç, çocuğun kendini ifade etmesi ve duygusal doyuma ulaşmasıdır Terapide çocuk, kullanılan oyuncaklar ve materyaller ile kendi dünyasını terapiste açar. Bunun sonucunda da uzman, aile ile çocuk arasında bir nevi köprü olur. Yıkılan veya bozulan dengeleri tekrar sağlamaya çalışır. Bu yolla aileler de çocuklarının ne hissettiğini, farklı bakış açıları olabildiğini ve onlar da bazen fark edemedikleri şeyleri beklediklerini görürler.

b31052020023015.png

Öğrenci Koçluğu

Eğitim yaşamında bir çok öğrencide motivasyon eksikliğine bağlı ders başarısızlığı, aşırı kaygı ve bu kaygılarla baş edememe, yanlış ders çalışma yöntemleriyle çalışma, kendi öğrenme stilini bilmemeden kaynaklanan eksiklikler, dikkat eksikliği, sorulara zaman yetirememe, öz güven eksikliği, etkili öğrenme yöntemlerini bilmeme, ergenlik döneminin gelişimsel özelliklerine bağlı yaşamış oldukları psikolojik problemler gibi başarıyı olumsuz etkileyen problem öğrenci koçluğunun günümüz koşullarında önemini gözler önüne sermektedir.. Öğrenci koçları öğrencinin hedeflere ulaşması doğrultusundaki motivasyonunu sağlamaktır. Öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip

eder.

BAĞIMLILIK.jpg

Bağımlılık Terapisi

Bağımlılık Tedavisi; Hastanın psikiyatrik değerlendirilmesi sonrası, tanıyı netleştirmek için nöropsikiyatrik ve psikolojik testleri yapılmaktadır. 

Bağımlılık tedavisinde tanı netleşmesi sonrasında kişi psikososyal açıdan değerlendirilerek aile görüşmesi yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ayaktan tedavi planına karar verilirse ayaktan tedavi programına alınır.
Bağımlılık tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır, bağımlığın tedavi edilebilir olduğu unutulmamalıdır. Madde bağımlılığı, değişik bağımlılık seviyeleri olan, yasal veya yasal olmayan herhangi bir maddeden birinin kullanımı ile ortaya çıkar. Tütün, alkol, kokain, eroin, LSD, morfin, esrar bağımlılık yapan maddelerden bazılarıdır. Uyuşturucu maddeler her birey için eşit miktarda bağımlılık yapma riskine sahiptir. Madde bağımlılığının bireylerin bünyesiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Hücresel öğrenme süreci adı verilen süreç ile vücuda giren her madde tanınır ve unutulmaz. Bu süreç her birey için aynıdır.

1_isxzsJ8jIwtRNxebtfiXrg.png

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan, davranışsal bağımlılıklar oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı olarak tanımlanır.CD-11’e göre tehlikeli oyun oynama, kişinin kendisinin ya da çevresindekilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar verme riskini artıran çevrim içi ya da çevrim dışı oyun oynama olarak tanımlanmaktadır. Kişinin oyunda harcadığı süreyi artırması, oyunun hayatında öncelikli yer etmesi, bununla ilişkili olarak; aile, iş, eğitim gibi sosyal hayatı olumsuz yönde etkilenmesi risk taşımaktadır.UNICEF’in 2017 yılında yayımladığı Dünya Çocuklarının Durumu: Dijital Dünyada Çocuk adlı raporda çocukların çevrim içi ortamda karşı karşıya kaldığı riskler üç kategoride ele alınmaktadır: İçerik riskleri, iletişim riskleri ve davranış riskleri.

aile-danismanligi.png

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanları bireylerin kişilik ve davranış bozukluklarının ailenin içeriğinden ayrılamayacağı düşünmektedir. Psikoterapinin etkili olması için aile bireylerinin de terapide olmasına özen gösterirler. Her ekol yaklaşım ve amaçlar konusunda farklı referanslara sahip olmasına rağmen bazı ana yaklaşım ve amaçlar şunlardır:

 Aile bireyleri arasındaki uyuma götüren sözel iletişimi arttırmak,

Duygusal iletişimi arttırmak ya da kolaylaştırmak,

Ailede güç dengesini yeniden sağlama,

Ailede roller probleminin belirlenmesi,

Akut sorunların çözümü,

Seçilmiş bireye yönelen suçlamaları önlemek,

Aile danışmanlığının amaçları bir başka açıdan değerlendirildiğinde aile üyelerinin yaşadıkları problemlerde birbirlerine destek olmalarını sağlamak; eşlerin arasındaki sorunların çocukları etkilemesinin önüne geçecek çalışmalar yapmak, ailede yaşanan problemlerin çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, aile içi iletişimi güçlendirecek çalışmalar yapmak ve aile bireylerinin birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmak ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışmak, ayrılma kararı alan eşlerin özellikle çocukları varsa bu süreci en az sorunla nasıl gerçekleştirecekleri konusunda yardımcı olmaya çalışmak sayılabilir.

yurt-disi-egitim-danismanligi.jpg

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim danışmanı genel olarak yol gösterici bir hizmet veriyoruz. Öğrencinin geleceğini inşa ederken dikkat etmeleri gereken hususlara yardımcı olan, veli ve öğrenciye iyi bir hizmet sunmaya çabalayan eğitim danışmanları günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün gelişen teknolojik imkanlar yeni mesleklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Dolayısı ile eğitim danışmanlarının en önemli sorumluluğu, danışanlarını yeni bilgilerden haberdar etmek ve kendileri için en uygun olana karar vermelerini sağlamaktır. Eğitim danışmanı; kendisi için belirlenen satış hedefine ulaşması için; planlama, organizasyon ve koordinasyon gibi önemli görevleri üstlenir. Kuruma yeni öğrenci kazandırma ve prestij sağlamak amacıyla pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini planlamaktan sorumludur. Bireysel ve kurumsal müşteri portföyü oluşturabileceği gibi kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin gelişimlerini yakından takip eder ve çıkan sorunlarına çözüm önerileri üretmeye çalışır.